Projekt 1.4

O projekcie


Firma POLBUD S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaski ul. Żwirki i Wigury 61 realizuje Projekt, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pt. ”Prace badawcze nad opracowaniem i wdrożeniem innowacyjnych turbin przeznaczonych do systemów małej energetyki wiatrowej” w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 3 336 095,00 zł, dofinansowanie 1 896 115,00 zł.

Projekt obejmuje realizację w ciągu 2,5 lat zadań z zakresu badań przemysłowych i prac rozwojowych, które powinny zaowocować wprowadzeniem na rynek innowacyjnego produktu w postaci turbiny wiatrowej małej mocy.


<< Powrót do wyboru projektów


Dotacja na innowacje
Inwestujemy w Waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2010 - 2012 POLBUD S.A. ul. Żwirki i Wigury 61 17-100 Bielsk Podlaski +48 85 / 730 59 01 polbud@polbud.com.pl