Projekt 4.3

O projekcie


Firma POLBUD S.A. z siedzib± w Bielsku Podlaski ul. Żwirki i Wigury 61 realizuje Projekt, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pt.”Uruchomienie produkcji innowacyjnych turbin przeznaczonych do systemów małej energetyki wiatrowej przez POLBUD S.A.” w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 6 600 000,00 zł, dofinansowanie 2 640 000,00 zł.

Projekt obejmuje remont budynków produkcyjnych, zakup maszyn, urz±dzeń, wartości niematerialnych i prawnych. Efektem finalnym realizacji Projektu będzie zamaszynowienie hal oraz uruchomienie produkcji silników wiatrowych i generatorów małych elektrowni wiatrowych.


<< Powrót do wyboru projektów


Dotacja na innowacje
Inwestujemy w Wasz± przyszło¶ć
Projekt współfinansowany przez Unię Europejsk± z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2010 - 2012 POLBUD S.A. ul. Żwirki i Wigury 61 17-100 Bielsk Podlaski +48 85 / 730 59 01 polbud@polbud.com.pl