Projekt 4.3

Aktualności


Czerwiec 2012
Remont hal produkcyjnych

PaŸdziernik 2012
Zakończenie remontu budynków produkcyjnych

Styczeń 2013-Wrzesień 2013
Zakup urządzeń, maszyn, wartoœci niematerialnych i prawnych
<< Powrót do wyboru projektów

Dotacja na innowacje
Inwestujemy w Waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2010 - 2012 POLBUD S.A. ul. Żwirki i Wigury 61 17-100 Bielsk Podlaski +48 85 / 730 59 01 polbud@polbud.com.pl