Projekt 6.1

O projekcie


Firma POLBUD S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. Żwirki i Wigury 61 podpisała Umowę o dofinansowanie Nr UDA-POIG.06.01.00-20-037/11-00 Etap I- Przygotowanie Planu rozwoju eksportu w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 12 500,00 zł, dofinansowanie 10 000,00 zł.

Projekt polega na stworzeniu Planu Rozwoju Eksportu poprzez zakup profesjonalnej usługi doradczej, w celu stworzenia mocnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa na arenie międzynarodowej w wyniku rozpoczęcia działalności eksportowej.


<< Powrót do wyboru projektów


Dotacja na innowacje
Inwestujemy w Waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2010 - 2012 POLBUD S.A. ul. Żwirki i Wigury 61 17-100 Bielsk Podlaski +48 85 / 730 59 01 polbud@polbud.com.pl