Projekt 6.1

Aktualności


PaŸdziernik 2012
Plan rozwoju eksportu firmy Polbud S.A. został zaakceptowany I firma jest w trakcie przygotowywania wniosku o dofinansowanie w ramach II Etapy programu 6.1 Paszport do eksportu.


<< Powrót do wyboru projektów

Dotacja na innowacje
Inwestujemy w Waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2010 - 2012 POLBUD S.A. ul. Żwirki i Wigury 61 17-100 Bielsk Podlaski +48 85 / 730 59 01 polbud@polbud.com.pl